דף הבית
מאגר שמות
מכתבים
אלבום תמונות
מפות
נספחים
לקסיקון
פרקי התוכן
אודות
מפת האתר

פרקי התוכן
עבודת הכפייה שהוטלה על יהודי הונגריה

 חייבי גיוס לא אמינים – למן עבודת כפייה ועד השמדת היהודים

  חייבי גיוס לא אמינים

  עבודות לשם הגנת האומה

  עבודת כפייה לטובת הציבור

  גיוס החייבים בעבודת כפייה

  פלוגות של עובדי כפייה

  שירותי העזר של יהודים החייבים בשירות צבאי

  סימנים של הפליה

  פלוגת עובדי כפייה מקצועיים

  עבודת כפייה – אביב-סתיו 1944

  אירועים של טבח המוני – אוקטובר 1944

  עלייתה לשלטון של ממשלת צלב החץ

  שבי וחזרה מן השבי

  קורבנות עבודת הכפייה

 מסען הארוך של פלוגות עובדי הכפייה


 תמונות, מסמכים

 קטעים מסרטים

 מפה

החזית המזרחית

 הרקע ההיסטורי – היסטוריה אישית

 תנאי החיים

 הטבח ההמוני בדוֹרוֹשׁיץ'

 אֶלֶמֵר שָׁלָאי, גיא ההריגה המתנייע

  עבודת כפייה בברך-הדוֹן

 בשבי הסובייטים


 עדויות

 תמונות, מסמכים

 קטעים מסרטים
 מפות


מחנות בּוֹר, סרביה

 עבודת הכפייה במחנות בּוֹר בשנים 1944-1943

 תנאי החיים

 מחנות בּוֹר

  המחנה המרכזי: מחנה ברלין

  מחנה מינכֶן

  מחנה הקילומטר הרביעי

  מחנה בּרֶסטוֹבָץ

  מחנה פוֹרַרלבֶּרג

  מחנה וֶסטפָלֶן

  מחנה לַזניצָה

  מחנה רוֹהן

  מחנה הֵיידֶנָאוּ

  מחנה בּרֶגֶנץ

  מחנה אינסבּרוּק

 עדי ה' בבּוֹר

 פינוי מחנות בּוֹר

  פינוי הקבוצה הראשונה

  פינוי הקבוצה השנייה

 שחרור מחנות בּוֹר

 דין וחשבון לאחר המלחמה

 אתרי זיכרון


 עדויות

 תמונות, מסמכים

 מפות


ימי שלטונה של ממשלת צלב החץ והאירועים שקדמו להם בבּוּדָפֶּשׁט ובערי השדה

 ימי שלטונה של ממשלת צלב החץ

 אירועים של טבח המוני – אוקטובר 1944

  קישׁקוּנהָלָשׁ

  דֶבּרֶצֶן-אָפָּפָה

  פּוּסטָוָום

  אָץ'

 עובדי כפייה מבּוּדָפֶּשׁט

  חַפָּרֵי שוחות

  מהמפעל הצבאי למחנות ההשמדה

  מהפלוגות המוגנות למחנות ההשמדה


 עדויות

 תמונות, מסמכים

 קטעים מסרטים
 מפות


עבודת כפייה בגבולה המערבי של הונגריה

 הרקע ההיסטורי – היסטוריה אישית

 צעדות המוות מבּוּדָפֶּשׁט להֶגֶ'שׁהָלוֹם

 עבודה בקו-הגנה של הרייך

 מחנות העבודה בקו-נידֶרדוֹנָאוּ

  קו-המבצר נידֶרדוֹנָאוּ-נוֹרד

   פּוֹז'וֹניליגֶטפָלוּ

  קו-המבצר נידֶרדוֹנָאוּ-מיטֶה

   בַּלף

   פֶרטֶפֶהֵראֶג'האזָה

   פֶרטֶרָקוֹשׁ

   הידֶגשֵׁג

   אילוֹנָמָיוֹר

  קו-המבצר נידֶרדוֹנָאוּ-זיד

   אַגפַלוָוה

   שׁוֹפּרוֹנקֶרֶסטוּר

   הַרקָה

   קוֹפּהאזָה

   נָאג'צֶנק

   שׁוֹמפַלוָוה

   צינפַלוָוה

   שׁוֹפּרוֹן

   שׁוֹפּרוֹנבַּנפַלוָוה

   קֵסֶג

 מחנות העבודה בקו-שׁטֶיֶירמַרק

  קו-המבצר שׁטֶיֶירמַרק-נוֹרד

   בּוֹז'וֹק

   בּוּצ'וּ

   רוֹהוֹנץ

   צַ'ייטָה

   צֵ'ם

   שַׁמפַלוָוה

   טַרצָ'פירדֶה

   נֵמֶטלֶבֶה

   מוֹניוֹרוֹקֶרֵק

   שׁטרֵם

   זָ'מַנד

   בּוֹרוֹשׁגֵדֶר

   ראבָּקֶרֶסטוּר

   פּאטָפַלוָוה

   לָפּינצ'אוֹלָסי

   נֵמֶטלָק

   נָאג'פַלוָוה

   ראבָּסֶנטמַרטוֹן

   פַרקָשׁדיפַלוָוה

   קישׁטוֹטלָק

   מֵסבֶלג'

   סַנקט אָנָה אֵם אֵייגֶן

 צעדות המוות באוסטריה – עד מָאוּטהָאוּזֶן

 השחרור בגינסקירכֶן, דין וחשבון

 עדויות

 תמונות, מסמכים

 מפות


ציר הזמן

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945


לקסיקון

אישים (א'- ש')

מונחים (א'- ת')


נספחים

 ביבליוגרפיה

 רשימות מידע על עבודת הכפייה (בהונגרית)

  מִפקדות הגדודים של עובדי הכפייה בהונגריה בשנים 1941-1939

  עובדי כפייה, דצמבר 1941

  מספר האבידות בצבא הונגריה בשנים 1943-1941

  פלוגות של עובדי כפייה שהוצבו בבּוֹר, יולי 1943

  החזית המזרחית, ראו בנספחי יומנים

  פלוגות של עובדי כפייה באזורי הלחימה (עמ' 2-1)

  החזית המזרחית, ראו בנספחי יומנים

  פלוגות של עובדי כפייה בשטחי הלחימה (עמ' 4-1)

  קברותיהם של עובדי כפייה שנספו בשטחי ברית-המועצות (עמ' 5-1)


מפות

מסלול של עובד הכפייה ש"ד (1945-1940)

דוֹרוֹשׁיץ'

דרכו של אֶלֶמֵר שָׁלָאי בחזית המזרחית (1942)

עובדי כפייה בשבי הסובייטים

אירועים של טבח המוני (למן סוף 1944 עד תחילת 1945)

מתחמי פלוגות העבודה בבּוּדָפֶּשׁט (1945-1944)

חפירת שוחות ומפעלים צבאיים בסביבת בּוּדָפֶּשׁט (1945-1944)

בּוֹר

מרכזי הגיוס של עובדי כפייה שנשלחו לבּוֹר

מחנות בּוֹר

פינוי מחנות בּוֹר

צעדת המוות של "היהודים המושאלים": בּוּדָפֶּשׁט-הֶגֶ'שׁהָלוֹם (חורף 1944)

מחנות בקווי-ההגנה של הרייך

פינוי המחנות בקווי-ההגנה של הרייך (אביב 1945)

מסלול צעדת המוות מָאוּטהָאוּזֶן-גינסקירכֶן (אפריל 1945)


אלבום
תמונות

פורטרטים

קבוצות בפלוגות עבודה

עבודה במחנות

צעדה

מנוחה

עובדי כפייה וסגל הפיקוד

אנדרטות

קריקטורות של אנדוֹר גרוֹס


קטעים מסרטים

קטעים מיומני חדשות העוסקים ביחידות של עובדי כפייה לטובת הציבור

קטעים מיומני חדשות העוסקים בעובדי הכפייה

הפלישה לטרנסילבניה (קטעים מיומני חדשות משנת 1940)

החיילים שלנו בקוֹלוֹמֶאָה (קטעים מיומני חדשות משנת 1942)

עובדי כפייה בחזית (קטעי סרטים של צלמים חובבים)

קטעי סרטים של צלמים חובבים על האימונים והגיוס של עובדי הכפייה

שבועתו של סָלָשׁי בסרט שהוכן לאחר המלחמה


מכתבים


מאגר
שמות

חיפוש

שאלון


חיפוש

אנשים

מונחים

מקומות


קישורים


חדשות ועדכונים


אוסף המוזיאון


פניה לגולש


צור קשר


אודות

על האתר

תודות

מפת האתר

על האתר
תודות
מבוא
החזית המזרחית
מחנות בּוֹר
ימי שלטון צלב החץ
גבולה המערבי של הונגריה
אישים
מונחים
ביבליוגרפיה
רשימות מידע על עבודת הכפייה (בהונגרית)
מסלול של עובד הכפייה ש"ד
דוֹרוֹשׁיץ'
דרכו של אֶלֶמֵר שָׁלָאי בחזית המזרחית
עובדי כפייה בשבי הסובייטים
אירועים של טבח המוני
מתחמי פלוגות העבודה בבּוּדָפֶּשׁט
חפירת שוחות ומפעלים צבאיים בסביבת בּוּדָפֶּשׁט
בּוֹר
מרכזי הגיוס של עובדי כפייה שנשלחו לבּוֹר
מחנות בּוֹר
פינוי מחנות בּוֹר
צעדת המוות של "היהודים המושאלים"
מחנות בקווי-ההגנה של הרייך
פינוי המחנות בקווי-ההגנה של הרייך
מסלול צעדת המוות מָאוּטהָאוּזֶן-גינסקירכֶן