דף הבית
מאגר שמות
מכתבים
אלבום תמונות
מפות
נספחים
לקסיקון
פרקי התוכן
אודות
ימי שלטונה של ממשלת צלב החץ

ב-15 באוקטובר 1944 עלתה לשלטון בהונגריה מפלגת צלב החץ – התנועה ההונגריסטית, בהנהגת פֶרֶנץ סָלָשׁי, באמצעות הפיכת חצר. חילופי השלטון עוררו טרור חסר מעצורים שהופעל במידה שווה כלפי יהודים עובדי כפייה, פליטים, אסירי מחנות ההסגר ויהודי בּוּדָפֶּשׁט. כבר בתחילת פעילותה של ממשלת צלב החץ חלו שינויים בענייני עבודת הכפייה. בין השאר שוּנה גילם של החייבים בגיוס, ולעבודת הכפייה גויסו גברים רבים בני 60-16 ונשים רבות בנות 40-16. בשל סילוקם האכזרי של המוני הורים מעיר הבירה נשארו בה אלפי ילדים יתומים. את ימיו של סָלָשׁי אפיינו גם צעדות המוות בין בּוּדָפֶּשׁט להֶגֶ'שׁהָלוֹם, שעוררו את מחאותיהם של הדיפלומטים בשגרירויות של המדינות הניטרליות. אפילו הגרמנים סברו שאכזריותם של אנשי צלב החץ שליוו את הצועדים היתה מוגזמת.

לפני הפיכת החצר של מפלגת צלב החץ ובימים הראשונים לכהונתה של ממשלת סָלָשׁי רצחו אנשי יחידות האס-אס ואנשי צלב החץ עובדי כפייה רבים. בימי שלטונה של ממשלת צלב החץ נורו אלפי יהודים ששרדו בעיר הבירה ומי שגויסו לעבודת כפייה בידי אנשי צלב החץ – על גדות הדנובה, בבתים מסומנים בגטו הבינלאומי באזור פארק סֶנט אישׁטוָון (בתים מוגנים על-ידי שגרירויות של מדינות ניטרליות), וכמו כן בגטו הגדול של בּוּדָפֶּשׁט (באזור בתי-הכנסת ברחובות דוֹהָניי, רוּמבָּךְ וקָזינצי).

כאמור, את ימי שלטונה של ממשלת צלב החץ אפיינו אירועים של טבח המוני בקרב עובדי הכפייה. בעיר הבירה, בעיירות, בכפרים ובמחנות העבודה לאורך הגבול התחולל מרחץ דמים. מעשי הרצח שנעשו על אדמת הונגריה עדיין אינם ידועים במלואם, ועדיין לא הושלם עיבודם של המקורות שנותרו, אולם מחומר הראיות של בתי-הדין העממיים שדנו באירועי המלחמה אחרי 1945 עולה שהתחוללו כמה וכמה אירועים של טבח המוני.

לאחר גירוש היהודים מהכפרים ומערי השדה נותרו רק בבּוּדָפֶּשׁט יהודים כשירים לעבודת כפייה. רבים מהם השיגו תעודות חסות ממדינות ניטרליות, בעיקר שווייץ ושוודיה. יהודים שהתנצרו, או שהיו בעלי מסמכים נוצריים, קיבלו גם תעודות חסות של הוותיקן. בזכות מסמכים אלה הוצבו עובדי הכפייה בפלוגות מוגנות ועבדו בעיר הבירה ובסביבתה במפעלים צבאיים, פינו הריסות לאחר ההפצצות ובנו קו-הגנה באזור בּוּדָפֶּשׁט. תמונות תמונות

על האתר
תודות
מבוא
החזית המזרחית
מחנות בּוֹר
ימי שלטון צלב החץ
גבולה המערבי של הונגריה
אישים
מונחים
ביבליוגרפיה
רשימות מידע על עבודת הכפייה (בהונגרית)
מסלול של עובד הכפייה ש"ד
דוֹרוֹשׁיץ'
דרכו של אֶלֶמֵר שָׁלָאי בחזית המזרחית
עובדי כפייה בשבי הסובייטים
אירועים של טבח המוני
מתחמי פלוגות העבודה בבּוּדָפֶּשׁט
חפירת שוחות ומפעלים צבאיים בסביבת בּוּדָפֶּשׁט
בּוֹר
מרכזי הגיוס של עובדי כפייה שנשלחו לבּוֹר
מחנות בּוֹר
פינוי מחנות בּוֹר
צעדת המוות של "היהודים המושאלים"
מחנות בקווי-ההגנה של הרייך
פינוי המחנות בקווי-ההגנה של הרייך
מסלול צעדת המוות מָאוּטהָאוּזֶן-גינסקירכֶן