דף הבית
מאגר שמות
מכתבים
אלבום תמונות
מפות
נספחים
לקסיקון
פרקי התוכן
אודות
1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938
1942

22-20 בינואר רב-אלוף וילהֶלם קֵייטֶל, קצין בצבא גרמניה, ביקר בהונגריה. ממשלת הונגריה התחייבה לשלוח כוח צבאי ניכר לחזית המזרחית.


7 במרס התפטרה ממשלת בַּרדוֹשׁי.


9 במרס מיקלוֹשׁ קָלָאי הקים ממשלה.


11 באפריל הקורפוס ההונגרי השני יצא לחזית המזרחית.


27 ביולי הסתיימה פרישׂת הקורפוס ההונגרי השני בחזית המזרחית.


6 בספטמבר נכנס לתוקפו החוק האנטי יהודי הרביעי, חוק מס' 15 בשנת 1942.


24 בספטמבר וילמוֹשׁ נָאג'בָּצוֹני נָאג' התמנה לשר הביטחון.


19 בנובמבר החלה מתקפת הנגד של הצבא האדום בסטָלינגרָד.

על האתר
תודות
מבוא
החזית המזרחית
מחנות בּוֹר
ימי שלטון צלב החץ
גבולה המערבי של הונגריה
אישים
מונחים
ביבליוגרפיה
רשימות מידע על עבודת הכפייה (בהונגרית)
מסלול של עובד הכפייה ש"ד
דוֹרוֹשׁיץ'
דרכו של אֶלֶמֵר שָׁלָאי בחזית המזרחית
עובדי כפייה בשבי הסובייטים
אירועים של טבח המוני
מתחמי פלוגות העבודה בבּוּדָפֶּשׁט
חפירת שוחות ומפעלים צבאיים בסביבת בּוּדָפֶּשׁט
בּוֹר
מרכזי הגיוס של עובדי כפייה שנשלחו לבּוֹר
מחנות בּוֹר
פינוי מחנות בּוֹר
צעדת המוות של "היהודים המושאלים"
מחנות בקווי-ההגנה של הרייך
פינוי המחנות בקווי-ההגנה של הרייך
מסלול צעדת המוות מָאוּטהָאוּזֶן-גינסקירכֶן