דף הבית
מאגר שמות
מכתבים
אלבום תמונות
מפות
נספחים
לקסיקון
פרקי התוכן
אודות

שלום רב,

המידע באתר זה מבוסס ברובו על החומרים שבארכיון המוזיאון למורשת היהדות הדוברת הונגרית. במרוצת שנות ה-90 הפיץ המוזיאון שאלון שמטרתו היתה איסוף עדויות אישיות ועדכון פרטיהם של עובדי כפייה. בפרויקט זה נמסרו אלפי עדויות ופרטיהן עובדו, וחומר זה הוא הבסיס למאגר שמות.

הקמת אתר זה מאפשרת עדכון מידע על-ידי משפחות שיקיריהן גויסו לעבודת כפייה. אנו פונים אליכם בבקשה להעביר אלינו כל פרט מידע הקשור באופן ישיר לכם, לקרובי משפחתכם או למכריכם, ולאפשר לנו לשפר ולהרחיב את בסיס הנתונים שלנו. כמו כן אנו מבקשים מחוקרים וממי שלומדים את נושא האתר להעביר אלינו חומר שמן הראוי לשלב באתר או להתייחס אליו בו.


נשמח לקבל הערות, הארות, תוספות ושאלות המתייחסות לאתר כולו.

ולסיום, אנו מבקשים את עזרתכם הנדיבה בסיוע למימון הרחבת האתר ותחזוקתו. תרומתכם חשובה מאוד להמשך קיומו של האתר ולהעמקת פעילויות המחקר והתיעוד. התרומה מוּכרת לצורכי מס הכנסה.


בתודה על שיתוף הפעולה,

מנהלת האתר

על האתר
תודות
מבוא
החזית המזרחית
מחנות בּוֹר
ימי שלטון צלב החץ
גבולה המערבי של הונגריה
אישים
מונחים
ביבליוגרפיה
רשימות מידע על עבודת הכפייה (בהונגרית)
מסלול של עובד הכפייה ש"ד
דוֹרוֹשׁיץ'
דרכו של אֶלֶמֵר שָׁלָאי בחזית המזרחית
עובדי כפייה בשבי הסובייטים
אירועים של טבח המוני
מתחמי פלוגות העבודה בבּוּדָפֶּשׁט
חפירת שוחות ומפעלים צבאיים בסביבת בּוּדָפֶּשׁט
בּוֹר
מרכזי הגיוס של עובדי כפייה שנשלחו לבּוֹר
מחנות בּוֹר
פינוי מחנות בּוֹר
צעדת המוות של "היהודים המושאלים"
מחנות בקווי-ההגנה של הרייך
פינוי המחנות בקווי-ההגנה של הרייך
מסלול צעדת המוות מָאוּטהָאוּזֶן-גינסקירכֶן