דף הבית
מאגר שמות
מכתבים
אלבום תמונות
מפות
נספחים
לקסיקון
פרקי התוכן
אודות
הרקע ההיסטורי – היסטוריה אישית
1944

יולי. הגרמנים החלו לתכנן הקמת קו-הגנה של הרייך לאורך גבולה המערבי של הונגריה.

סתיו. המִפקדה הגרמנית החליטה לבלום את הצבא האדום בהונגריה. הגרמנים החליטו לבנות במשולש הצבאי בּוּדָפֶּשׁטוינָהגרָץ את מערכת הביצורים שתכננו: מבצרי האלפים. קווי-ההגנה של מערכת הביצורים בהונגריה הם: קו-קָרוֹלָה (בהרי זֶמפּלֵן, בבּיק ובמאטרָה); קו-מַרגיט (מנָאג'טֵטֵני עד אגם וֶלֶנצֶה, ובחוף הצפוני של אגם בָּלָטוֹן, עד גֵ'קֵניֶישׁ); מאחוריהם קו-קלָרָה, קו-אוֹלגָה וקו-ז'וּזָ'נָה. בגבול הונגריה (אוסטריה-)גרמניה נבנה קו-הגנה של הרייך (שקודם לכן כונה החומה המזרחית או החומה הדרומית-מזרחית).

22 בספטמבר. אלוף פריזנֶר, מפקד הגַיס הדרומי של הוֶורמאכט, הורה להקים את קו-אָטילָה בצד המזרחי של בּוּדָפֶּשׁט: מערכת שוחות שצורתה צורת פרסה, שדות מוקשים, גדרות תיל ומכשולים נגד רכב קרבי משוריין. את השוחות יחפרו עובדי כפייה מבּוּדָפֶּשׁט ותושבים אחרים מעיר הבירה.

אוקטובר. הוחל בבנייתו של קו-הגנה של הרייך. קו-נידֶרדוֹנָאוּ התחיל בצפון, במבצר פּוֹז'וֹני, והגיע עד אירוֹטקֶה בדרום; קו-שׁטֶיֶירמַרק היה אמור להגיע עד דרָבָה. על וינָה היה אמור להגן קו-וינָה-שׁוּטצשׁטֶלוּנג, ואילו על פוֹרַרלבֶּרג וטירוֹל – קו-גרֶנצשׁטֶלוּנג.

17 באוקטובר. לאחר עלייתה לשלטון של מפלגת צלב החץ דרשו הגרמנים שהונגריה תשלח 50,000 עובדי עבודת פרך יהודים לבניית מערכת הביצורים.
ממשלת סָלָשׁי הבטיחה לשלוח רק מחצית מן המספר הזה, 25,000. לאחר גירוש היהודים מהכפרים ומערי השדה נותרה רק בבּוּדָפֶּשׁט קהילה יהודית.

עבודת כפייה
20 באוקטובר. הוחל באיסוף גברים יהודים, בני 60-16, שהתגוררו בבתים מסומנים בבּוּדָפֶּשׁט, ובגיוסם לפלוגות עובדי הכפייה. הגברים קובצו במגרש מירוצי הסוסים שבדרך קֶרֶפֶּשׁי ובמגרש הספורט קישׁוֹ"ק. הם הועברו לשדה התעופה פֶריהֶג' ולאיצטדיון של אוּיפֶּשׁט, ובפיקוח אנשי צלב החץ נשלחו לחפירת שוחות ולבניית ביצורים ברחבי הונגריה כולה. היו שהעריכו כי לעבודות הכפייה נשלחו 25,000 גברים ו-10,000 נשים.

21 באוקטובר. שר הביטחון בממשלת צלב החץ, אלוף קָרוֹי בֶּרֶגפי, פרסם צו שלפיו על יהודי בּוּדָפֶּשׁט – גברים בני 60-16 ונשים בנות 40-16 – להתייצב (לעבודות כפייה) בין 23 ל-26 באוקטובר. על היהודים המגויסים הוטל להקים ביצורים בהונגריה, ולימים נמסרו לידי הגרמנים.

עבודת כפייה
גלויה 26 באוקטובר. בצו חדש של בֶּרֶגפי נאמר שיש להעביר לרשות הגרמנים 70 פלוגות עובדי כפייה יהודים, למטרת עבודות צבאיות. הוחל בהסעתם בקרונות מתחנת הרכבת יוֹזֶ'פוָורוֹשׁ או בהצעדתם בצעדות מוות מבית-החרושת ללבֵנים של אוֹבּוּדָה (נָאג'בָּטוֹני-אוּילָקי, בדרך בֵּצ'י 136) לעבר הגבול המערבי. עדות
3-2 בנובמבר. החל מבצע גיוס חדש – של נשים יהודיות מבּוּדָפֶּשׁט שיודעות לתפור.
5 בנובמבר. נפלה החלטה סופית באשר לקו-הביצורים: קו-וינָה-שׁוּטצשׁטֶלוּנג יכלול גם את קֵסֶג ואת שׁוֹפּרוֹן.

עבודת כפייה
תחילת נובמבר. בהֶגֶ'שׁהָלוֹם בגבולה המערבי של הונגריה החלה העברתן של 70 פלוגות עובדי כפייה יהודים, כ-50,000 בני אדם, לידי הגרמנים. עתה לא השתייכו למשרד הביטחון של הונגריה אלא היו כפופים באופן ישיר לצבא גרמניה.
נובמבר. הוחזרה לבּוּדָפֶּשׁט, לבית-החרושת ללבֵנים של אוֹבּוּדָה, ששמו אוּילָקי, שארית פלוגות עובדי הכפייה, תחת פיקודו של אַנדרָשׁ סֶנטאַנדרָשׁי. במרוצת החודש הועברו לידי הגרמנים.

6 בנובמבר-1 בדצמבר. לפי דיווח של סגן-אלוף בז'נדרמריה, לאסלוֹ פֶרֶנצי, העבירה ממשלת סָלָשׁי לידי הגרמנים 76,209 יהודים. גם לאחר מכן העבירו יהודים לידי הגרמנים, אך על מספרם אין נתונים מדויקים (משערים שמדובר ב-4,750 בני אדם).

17 בנובמבר. בשל מחאות הדיפלומטים של הארצות הניטרליות הורה סָלָשׁי להפסיק את צעדות המוות. אבל השינוי לא היה אלא שינוי בארגון ההסעות. הגרמנים לחצו לקבל כוח אדם כשיר לעבודה.

עבודת כפייה
רוּדוֹלף הֶס קיבל לידיו את עובדי הכפייה בגבול. הגרמנים לא הסכימו לקבל נשים הרות וזקנים. הז'נדרמים ואנשי צלב החץ רצחו 800 יהודים שהוחזרו מהגבול, ליד קוֹמָרוֹם.
19 בנובמבר. לדברי דיפלומטים של הארצות הניטרליות היו 70 אחוזים מ-25,000 בני האדם שהובלו לעבר הגבול נשים. 20 אחוז מהם איתרע מזלם, והם צעדו בצעדה המפרכת ונפלו בידי השומרים הרצחניים. בזכות מבצעי ההצלה של הדיפלומטים (תעודות החסות) היו שחזרו לבּוּדָפֶּשׁט מצעדות המוות.
29-28 בנובמבר. עובדי הכפייה של הפלוגות המוגנות שנלכדו בבּוּדָפֶּשׁט הועלו לקרונות בתחנת הרכבת יוֹזֶ'פוָורוֹשׁ ונשלחו לגבולה המערבי של הונגריה או לווינָה, וכמוהם גם עובדי כפייה מאזורים אחרים בהונגריה. לידי הגרמנים הועברו עוד 17,800 גברים יהודים כשירים לעבודה.
11 בדצמבר. עוד שיירה יצאה מבּוּדָפֶּשׁט – 1,200 אסירי בית-המעצר, ובהם יהודים נמלטים שנחשבו אזרחים זרים. בדרך נורו למוות רבים מהצועדים בצעדת המוות. ליד קוֹמָרוֹם נשארו רק 880.

על האתר
תודות
מבוא
החזית המזרחית
מחנות בּוֹר
ימי שלטון צלב החץ
גבולה המערבי של הונגריה
אישים
מונחים
ביבליוגרפיה
רשימות מידע על עבודת הכפייה (בהונגרית)
מסלול של עובד הכפייה ש"ד
דוֹרוֹשׁיץ'
דרכו של אֶלֶמֵר שָׁלָאי בחזית המזרחית
עובדי כפייה בשבי הסובייטים
אירועים של טבח המוני
מתחמי פלוגות העבודה בבּוּדָפֶּשׁט
חפירת שוחות ומפעלים צבאיים בסביבת בּוּדָפֶּשׁט
בּוֹר
מרכזי הגיוס של עובדי כפייה שנשלחו לבּוֹר
מחנות בּוֹר
פינוי מחנות בּוֹר
צעדת המוות של "היהודים המושאלים"
מחנות בקווי-ההגנה של הרייך
פינוי המחנות בקווי-ההגנה של הרייך
מסלול צעדת המוות מָאוּטהָאוּזֶן-גינסקירכֶן