דף הבית
מאגר שמות
מכתבים
אלבום תמונות
מפות
נספחים
לקסיקון
פרקי התוכן
אודות
1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938
1938

5 במרס ראש הממשלה קַלמָן דָרַניי הכריז על תוכנית גֵ'ר.


13 במרס אוסטריה סופחה לרייך הגרמני (אַנשׁלוּס).


13 במאי התפטרה ממשלת דָרַניי.


14 במאי בֵּלָה אימרֵדי הקים ממשלה.


29 במאי נכנס לתוקפו החוק האנטי יהודי הראשון, חוק מס' 15 בשנת 1938.


30-28 בספטמבר בוועידת מינכֶן נדונה חלוקת צ'כוסלובקיה: חבל הסוּדֶטים סופח לגרמניה.


2 בנובמבר על סמך החלטת ועידת וינָה הראשונה הוחזרו להונגריה האזור הצפוני ההררי וחלק מקַרפָּטוֹרוּס.


26 בנובמבר הונגריה התירה את פעילות הפוֹלקסבּוּנד בתחומה.

על האתר
תודות
מבוא
החזית המזרחית
מחנות בּוֹר
ימי שלטון צלב החץ
גבולה המערבי של הונגריה
אישים
מונחים
ביבליוגרפיה
רשימות מידע על עבודת הכפייה (בהונגרית)
מסלול של עובד הכפייה ש"ד
דוֹרוֹשׁיץ'
דרכו של אֶלֶמֵר שָׁלָאי בחזית המזרחית
עובדי כפייה בשבי הסובייטים
אירועים של טבח המוני
מתחמי פלוגות העבודה בבּוּדָפֶּשׁט
חפירת שוחות ומפעלים צבאיים בסביבת בּוּדָפֶּשׁט
בּוֹר
מרכזי הגיוס של עובדי כפייה שנשלחו לבּוֹר
מחנות בּוֹר
פינוי מחנות בּוֹר
צעדת המוות של "היהודים המושאלים"
מחנות בקווי-ההגנה של הרייך
פינוי המחנות בקווי-ההגנה של הרייך
מסלול צעדת המוות מָאוּטהָאוּזֶן-גינסקירכֶן