דף הבית
מאגר שמות
מכתבים
אלבום תמונות
מפות
נספחים
לקסיקון
פרקי התוכן
אודות
עבודת הכפייה במחנות בּוֹר בשנים 1944-1943
1943

תמונות פברואר. הארגון הגרמני טוֹדט, שהפעיל את מכרות הנחושת שליד בּוֹר, ביקש מממשלת הונגריה להעמיד לרשותו 10,000 עובדי כפייה.
2 ביולי. נחתם הסכם בין ארגון טוֹדט לבין ממשלת הונגריה: הונגריה התחייבה לשלוח לבּוֹר 15 פלוגות עובדי כפייה – 3,600 עובדים – שיסורו למרות צבאה, ובתמורה יספקו לה הגרמנים עפרות נחושת. בפועל סיפקו הגרמנים רק חלק מזערי מהכמות שהבטיחו
.
יולי-אוגוסט. 14 פלוגות עובדי כפייה יהודים הגיעו לבּוֹר (מהערים פּאהי, סֶגֶד, טַשׁנָד, סֵקֶשׁפֶהֵרוואר, זוֹמבּוֹר, סֶנטקיראיסָבַּדיָה), וכמו כן שתי כיתות נוצריות המתנגדות לשימוש בנשק, עדי ה' והנצרתים. חלק ניכר מעובדי הכפייה הגיעו למִפקדת צבא הונגריה שבמחנה המרכזי, מחנה ברלין, ושתי פלוגות הועברו למחנה מינכֶן. סגן-אלוף אַנדרָשׁ בָּלוֹג מונה למפקדם.
נובמבר. עובדי הכפייה הועברו ממחנה מינכֶן למחנה פוֹרַרלבֶּרג.

דצמבר. סגן-אלוף אֶדֶה מָרַניי החליף את סגן-אלוף בָּלוֹג.

על האתר
תודות
מבוא
החזית המזרחית
מחנות בּוֹר
ימי שלטון צלב החץ
גבולה המערבי של הונגריה
אישים
מונחים
ביבליוגרפיה
רשימות מידע על עבודת הכפייה (בהונגרית)
מסלול של עובד הכפייה ש"ד
דוֹרוֹשׁיץ'
דרכו של אֶלֶמֵר שָׁלָאי בחזית המזרחית
עובדי כפייה בשבי הסובייטים
אירועים של טבח המוני
מתחמי פלוגות העבודה בבּוּדָפֶּשׁט
חפירת שוחות ומפעלים צבאיים בסביבת בּוּדָפֶּשׁט
בּוֹר
מרכזי הגיוס של עובדי כפייה שנשלחו לבּוֹר
מחנות בּוֹר
פינוי מחנות בּוֹר
צעדת המוות של "היהודים המושאלים"
מחנות בקווי-ההגנה של הרייך
פינוי המחנות בקווי-ההגנה של הרייך
מסלול צעדת המוות מָאוּטהָאוּזֶן-גינסקירכֶן