דף הבית
מאגר שמות
מכתבים
אלבום תמונות
מפות
נספחים
לקסיקון
פרקי התוכן
אודות
קישורים

http://www.centropa.hu/

Centropa Magyarország Zsidó Családtörténeti Kutatóközpont

Centropa, Jewish Witness to a European Century


http://www.hadifogoly.adatbanyaszat.hu/

Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Központi Irattár és Hadisírgondozó Iroda II. világháborús nyilvántartásai

http://www.militaria.hu/

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest

http://www.degob.hu/

Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság (DEGOB) – A magyar holokauszt több mint 5000 túlélőjének személyes története

National Committee for Attending Deportees


http://www.hdke.hu/

Holokauszt Emlékközpont, Budapest

Holocaust Memorial Center, Budapest

http://www.geocities.com/winter_peter_4/munkaszolg.xls

Names of those Jews from Hungary who perished in forced labour battalions


http://bphm.hu/

Budapesti Holokauszt Múzeum és Oktatási Központ


http://sebok2.adatbank.transindex.ro/

Sebők László, Határon túli magyar helységnévszótár


http://www.yadvashem.org/

The Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Authority, Jerusalem

רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, ירושלים

http://www.ushmm.org/

United States Holocaust Memorial Museum


http://www.wiesenthal.com/

Simon Wiesenthal Center

על האתר
תודות
מבוא
החזית המזרחית
מחנות בּוֹר
ימי שלטון צלב החץ
גבולה המערבי של הונגריה
אישים
מונחים
ביבליוגרפיה
רשימות מידע על עבודת הכפייה (בהונגרית)
מסלול של עובד הכפייה ש"ד
דוֹרוֹשׁיץ'
דרכו של אֶלֶמֵר שָׁלָאי בחזית המזרחית
עובדי כפייה בשבי הסובייטים
אירועים של טבח המוני
מתחמי פלוגות העבודה בבּוּדָפֶּשׁט
חפירת שוחות ומפעלים צבאיים בסביבת בּוּדָפֶּשׁט
בּוֹר
מרכזי הגיוס של עובדי כפייה שנשלחו לבּוֹר
מחנות בּוֹר
פינוי מחנות בּוֹר
צעדת המוות של "היהודים המושאלים"
מחנות בקווי-ההגנה של הרייך
פינוי המחנות בקווי-ההגנה של הרייך
מסלול צעדת המוות מָאוּטהָאוּזֶן-גינסקירכֶן