Keresés
Rólunk
Fejezetek
Lexikon
Függelék
Térképek
A Niederdonau-vonal munkatáborai
A Niederdonau-Süd erődszakasz

Ágfalva

A németek december 14-én érkeztek Ágfalvára, ezerkétszáz zsidó munkást igényeltek, nyitott pajtákban helyezték el őket a Politischer Leiterek, a NSDAP politikai megbízottai és a helyi lakosságból kirendelt „zsidóőrök” felügyelete alatt.

Decemberben Budapestről, januárban a kassai elosztótáborból érkeztek munkaszolgálatosok, földmunkát végeztek, bunkereket építettek, egyes csoportok Sopronban a Déli pályaudvaron vagonokat ürítettek ki, katonai raktárakban és laktanyákban is dolgoztatták őket.

Január végétől terjedt a kiütéses tífuszjárvány, február végén a falut karantén alá helyezték. Március elején már csak hatszáz munkaszolgálatos dolgozott.

Március 20. és 26. között kiürítették a tábort, a foglyokat a soproni Lenk Lajos Téglagyár Rt. Tégla utcai telepén égetőkemencékben helyezték el. A menetképeseket SA-őrök kíséretében gyalog majd vonaton Mauthausenbe vitték. Kétszázhuszonheten maradtak a táborban, ők március 31-én szabadultak fel.

A tömegsírokban nyolcszázhúsz holttestet exhumáltak, több mint kétszáz azonosíthatatlan volt. A földi maradványokat a budapesti rákoskeresztúri zsidó temetőben helyezték nyugalomra.

Sopronkeresztúr

Az Organization Todt irányításával több ezren dolgoztak a sopronkeresztúri erőd építésén, köztük kétezer magyarországi zsidó. November 26-án halálmenetben érkezett Budapestről ezerötszáz munkaszolgálatos nő. Nyitott padlásokon helyezték el őket. Az Esterházy-uradalomban mezőgazdasági munkát végeztek vagy sáncot ástak. Vérhas és fagyhalál pusztított közöttük, két hét múlva már csak ezerötvenen voltak.

A munkaszolgálatos zsidó férfiakat a kastély használaton kívüli épületeiben helyezték el. Az erődítésen dolgoztak, a helyi zsidó temető sírköveit fedezékekhez és útlezárásokhoz kellett felhasználniuk.

December végén a még munkaképes nőket és férfiakat elvitték Harkára, Kópházára és Bécsújhelyre.

A tábor legkegyetlenebb őre, Scherer Rottenführer másodnaponként tizennégy munkaszolgálatost lőtt agyon, bajtársaik temették el őket, közülük is többet agyonlőttek. 1974-ben a Bécsi Izraelita Hitközség kétszáznyolcvannégy holttestet exhumált. A táborban mintegy hatszázötven áldozat volt.

Harka

Októberben bevonultatott, novemberben elfogott nők, a Budapesten védett munkaszolgálatos századokból bevagonírozott férfiak, az óbudai téglagyárból novemberben halálmenetben érkező nők dolgoztak a harkai táborban, ezerötszáz-kétezer fő. Nyitott csűrökbe helyezték el őket, sáncoltak, bunkereket építettek, soproni sváb, bécsi SA-katonák, fiatal nyilasok őrizték őket. December 11-én a nők nagy részét Lichtenwörthbe szállították, helyükre december 28-án háromszáz keleti frontot megjárt munkaszolgálatos férfit vittek Kassáról és Losoncról. Járványszerűen terjedő betegségek és az éhhalál pusztított közöttük. Az egyetlen orvos, a huszonhét éves fővárosi Schlesinger György eszközök és gyógyszer nélkül próbált segíteni a betegeken. A kiütéses tífuszjárvány miatt január közepén a települést karantén alá helyezték. Pusztított a „szalmabetegség” is, aki már csak feküdni tudott szalmafekhelyén, néhány napon belül meghalt. A nyilasok brutalitása is áldozatokat követelt, a helyi, nagyrészt volksbundista lakosság, embertelenül bánt a munkaszolgálatosokkal.

Március 28-án (széder este) kiürítették a tábort. Megközelítőleg ezerkétszáz munkaszolgálatos közül hatszáz járóképest indították útnak Bécs felé. Egyes csoportok Szentmargitbányánál és Lorettomnál belekerültek az SS-katonák vérfürdőjébe. Gramatneusiedltől vonaton szállították őket Mauthausenbe.

A visszamaradt, elrejtőző hatszáz menetképtelent március 31-én szabadította fel a Vörös Hadsereg.

A táborban mintegy hatszázötven áldozat volt, a lichtenwörthi temető mellett tömegsírokba temették őket.

Kópháza

November 20-án érkeztek a kópházai táborba munkaszolgálatos nők a Budapest – Hegyeshalom halálmenetekben, nyitott pajtákban helyezték el őket. A sáncásásra alkalmatlanokat (ezerkétszáz fő) december 18-án Lichtenwörthbe szállították (egyharmaduk áprilisban megérte a felszabadulást) vagy németországi munkára és onnan Bergen-Belsenbe vitték; a betegeket pedig Sopronkeresztúrra.

A nők helyére a keleti frontot megjárt férfiakat vittek Losonc és Bánréve elosztótáboraiból. Januárban ezernyolcszáz fő végzett nehéz földmunkát, Hochsmann SA-főhadnagy táborparancsnok, nyilas, SS-, SA- és volksbundista őrök kínzása közepette. A tífuszjárványnak sok áldozata volt.

Március 28-29-én kiürítették a tábort, mintegy ezer menetképes foglyot indítottak Mauthausen felé, útközben Szentmargitbányánál és Lorettomnál az SS-ek vérengzése szedte az áldozatokat. Gramatneusiedltől vonaton szállították őket tovább, nyolcnapos út után értek Mauthausenbe.

Az evakuáláskor a betegeket hátrahagyták, néhány pajtát felgyújtottak, az életben maradtakat március 31-én szabadította fel a Vörös Hadsereg. A táborban hatszázhúsz áldozat volt. A halálmenet áldozatairól és a koncentrációs táborban elpusztultakról nincsenek pontos adatok.


Nagycenk

Novemberben ezerkétszáz nő érkezett a Budapest – Hegyeshalom halálmenetekben Nagycenkre, a volt cukorgyár pajtáiban és barakkokban helyeztek el őket. Vágány- és tankcsapdaépítés, sáncásás folyt az Organization Todt felügyelete alatt. December 18-án a nőket (hatvanhárom, konyhai munkára visszatartott nő kivételével) Németországba szállították, helyükre a kassai gyűjtőtáborból vittek ezerkétszáz munkaszolgálatos férfit.

A német és nyilas (főleg nagycenki) őrök kínozták a foglyokat, januárban már a tífusz is dühöngött. Február 24-ig nyolcszázötven halálesetet anyakönyveztek, a polgári anyakönyvekbe később már nem vezették be az elhunytakat, csak a honvédelmi minisztériumnak jelentették. A nyitott pajtákban magas lázzal fekvő betegeket, ha még három nap múlva életben voltak, agyonlőtték. Legyengült társaik a halottakkal összezárva feküdtek.

Március 27-28-án kiürítették a tábort, kétszázhetven menetképest indítottak útnak. A falvakban a visszavonuló SS-ek brutálisan megverték őket. Gramatneusiedlig gyalog mentek, onnan Mauthausenig vonattal, kétszázan szorongtak több napon keresztül egy-egy vagonban.

Március 30-án a menetképteleneket SS-katonák beterelték a barakkokba, és rájuk gyújtották. Aki kitört, agyonlőtték. A vérengzésnek kétszáznegyvennégy áldozata volt. A tábor másnap felszabadult.

A táborban ezerszáznyolcvan fogoly halt meg.

Somfalva

Január elején a komáromi, soproni, győri gyűjtőtáborokból vitték a somfalvai táborba a volt munkaszolgálatos századok maradványait, valamint internáltakat. Ezerkétszáz munkaszolgálatost az iskolában helyeztek el. Az Organization Todt irányította a munkát (futóárkok, tankcsapda), a tábort az SA felügyelte. A bánásmód tűrhető volt, de a gyenge élelmezésnek és a tífusznak ott is sok áldozata volt. A helyi osztrák lakosság többnyire segítőkész volt.

Március 28-án kiürítették a tábort, mintegy háromszáz menetképes munkaszolgálatost SS-őrök kísértek Mauthausenbe, útközben, Szentmargitbányánál és Lorettomnál az SS-ek vérengzését ők sem kerülték el. Egyes csoportok az egész utat két hét alatt, gyalog tették meg, mások Marienthaltól vonattal.

A táborban hátrahagyott betegeket április közepén szabadította fel a Vörös Hadsereg. Három ismeretlen magyarországi munkaszolgálatos földi maradványait a Fő utca egyik házának udvarán találták meg a háború után, és 1956-ban temették el Nagymarton zsidó temetőjében.


Cinfalva

Február első napjaiban ezerszáz, a keleti frontról, magyarországi munkatáborokból hozott munkaszolgálatost helyeztek el a cinfalvai Patzenhoffer-cukorgyár épületeiben. A Organization Todt felügyelte alatt árkokat ástak, úttorlaszokat és vasúti pályát építettek, a tábort az SS őrizte. Az ellátás tűrhető volt, de a nehéz munkának, fagynak, tífusznak százötven áldozata volt.

Március 27-28-án kiürítették a tábort, három-négyszáz menetképest indítottak útnak Mauthausenbe. Egyes csoportok két héten keresztül gyalogoltak, a falvakban brutálisan megverték őket az SS-ek. Másokat nyolc napon keresztül agyonzsúfolt vagonokban szállítottak, sok volt a halott, többen megőrültek.

A táborban hátrahagyott betegek április 1-én szabadultak fel, a súlyos betegeket a soproni szovjet katonai kórházba szállították.


Sopron

A környékbeli munkatáborok elosztóhelye Sopron volt, de dolgoztatták a munkaszolgálatosokat a városban is, katonai raktárakban, laktanyákban, repülőtéren, a Déli pályaudvaron; a bombatámadások során megsérült Sopron – Szombathely vasútvonalon.

Sopronban a Lenk- és a Steiner-téglagyár, a Jacobi-gyár és az épülőben levő egyetemi kollégium, a menza volt a szálláshelyük, ahol az egészségesek, tífuszosok, haldoklók, halottak össze voltak zárva. A téglagyár táborparancsnoka a kegyetlen miskolci adótiszt, Józsa főhadnagy volt, példáját követve a keret tagjai is kegyetlenkedtek.


Sopronbánfalva

Az Organization Todt emberei november elején érkeztek a táborba, kőbánya és fakitermelő üzemeket működtettek. November 27. és 29. között vagoníroztak be Budapesten ezer főt a védett századokból, Hegyeshalomra majd Sopronba vitték őket, onnan pedig gyalogmenetben értek Sopronbánfalvára december 2-án. Nyitott pajtákban helyezték el őket, Blockmannok – köztük helyi volksbundisták – őrizete mellett. Egy Schreier nevű szudétanémet őr volt a legkegyetlenebb, napirenden voltak a kivégzések.

Fakitermelésen dolgoztak, árkot ástak, gyalogoltak a hat kilométer távolságra fekvő munkahelyre.

A hiányos ellátás, a fagy, februárban már a kiütéses tífusz is szedte áldozatait. A betegszobának kinevezett pajtából senki sem került ki élve.

Március 28-án kiürítették a tábort, mintegy háromszázötven menetképest néhány napi gyaloglás után Bécsnél bevagoníroztak (kétszázhúsz főt egy-egy vagonba), és Mauthausenbe szállítottak. Egyes csoportok két hét alatt gyalog értek oda; belekerültek a lorettomi vérengzésbe.

A táborban ötszázharminckét halott volt, a hátrahagyott mintegy száz beteget a soproni téglagyárba vitték.


Kőszeg

A Niederdonau- és a Steiermark-vonal találkozásánál, Kőszeg közelében dolgoztak a legtöbben. Budapestről háromezer ötszáz-négyezer munkaszolgálatost irányítottak a táborba a november végén bevagonírozott századokból, a Budapest – Hegyeshalom halálmenetekből, a KISOK-pályára bevonultatott (október 23.) nőkből és a fővárosi nyilas razziák (november 9-10.) foglyaiból. Kőszegen a gőztéglagyár épületeiben, a Gulner-malomban, a Soproni és Kőszegi Polgári Serfőzdék Rt. épületeiben, a Czeke-féle téglagyárban (oda vitték a betegeket is), sátrakban, a nők egy részét a Csepregi utcai fenyőmagpergető üzem magraktárában helyezték el. A német SA- és nyilas őrök célba lőttek rájuk, ellátásukat minimálisra csökentették.

Fakitermelést végeztek, sáncoltak, bunkereket ástak, munkába menet átvonultak a városon, a lakosság többnyire részvétlen maradt irántuk. December elején, amikor a férfi munkaerő megérkezett, mintegy százhúsz nőt áttelepítettek Kőszegfalvára, onnan Gmünd im Waldviertelbe. Az evakuáció során Bergen-Belsenbe, Theresienstadtba kerültek.

Mintegy hétszáz áldozata volt az éhhalálnak, fagynak, 1945 első hónapjaiban naponta tíz-tizenöt áldozata a tífusznak.

Március 22-én kezdték kiüríteni a kőszegi táborokat. A hátramaradtak (hetvenkét-kilencvennégy beteg) egy részét Bauer táborparancsnok elgázosította, a túlélőket agyonlőtték. Az utolsó csoport március 27-én hagyta el Kőszeget. A menet- és munkaképesek egy részét a Steiermark-Nord erődszakaszhoz vezényelték. Többségüket a rohonci és eisenerzi vérfürdőn át erőltetett menetben, egyes csoportokat Gramatneusiedltól vonaton vittek Mauthausenig.

A tábornak (Kőszegfalvával együtt), az 1947-es exhumálás adatai szerint, kétezer ötszáz áldozata volt.

A honlapról
A honlap munkatársai
Bevezető
Keleti front
A szerbiai Bor
A nyilas korszak
A nyugati határ
Ki kicsoda
Fogalomtár
Bibliográfia
Néhány adat a munkaszolgálatról
S. D. munkaszolgálatos útja (1940-1945)
Dorosics
Sallai Elemér útja a keleti fronton (1942)
Munkaszolgálatosok szovjet hadifogságban
Tömegmészárlások (1944 vége – 1945 eleje)
Budapesti munkaszolgálatos körletek (1944-1945)
Sáncásás és hadiüzemi munka Budapest környékén (1944-1945)
Bor
A Borba vezényelt munkaszolgálatosok besorozó központjai
A bori táborok
Bor evakuálása
„Kölcsönzsidók” halálmenete: Budapest-Hegyeshalom (1944. tél)
A Birodalmi Védőállás táborai
A Birodalmi Védőállás evakuálása (1945. tavasz)
A Mauthasuen – Günskirchen halálmenet útvonala (1945. április)