Keresés
Rólunk
Fejezetek
Lexikon
Függelék
Térképek
1939

február 15. Lemond az Imrédy-kormány.


február 16. Megalakul gróf Teleki Pál kormánya.


február 24. Magyarország csatlakozik az antikomintern paktumhoz.


március 11. Hatályba lép a munkaszolgálat bevezetését biztosító kerettörvény (1939:II. tc.).


március 14. Jozef Tiso vezetésével megalakul a független Szlovákia.


március 15. A Wehrmacht bevonul Cseh- és Morvaországba; létrejön a Cseh-Morva

Protektorátus.


március 15-18. Az első bécsi döntés nyomán a Magyar Királyi Honvédség bevonul

Kárpátaljára.


április 11. Magyarország kilép a Nemzetek Szövetségéből.


május 4. Hatályba lép a második zsidótörvény (1939:IV. tc.).


szeptember 1. Németország megtámadja Lengyelországot; kitör a második világháború; a magyar kormány kihirdeti a kivételes hatalom gyakorlását.

A honlapról
A honlap munkatársai
Bevezető
Keleti front
A szerbiai Bor
A nyilas korszak
A nyugati határ
Ki kicsoda
Fogalomtár
Bibliográfia
Néhány adat a munkaszolgálatról
S. D. munkaszolgálatos útja (1940-1945)
Dorosics
Sallai Elemér útja a keleti fronton (1942)
Munkaszolgálatosok szovjet hadifogságban
Tömegmészárlások (1944 vége – 1945 eleje)
Budapesti munkaszolgálatos körletek (1944-1945)
Sáncásás és hadiüzemi munka Budapest környékén (1944-1945)
Bor
A Borba vezényelt munkaszolgálatosok besorozó központjai
A bori táborok
Bor evakuálása
„Kölcsönzsidók” halálmenete: Budapest-Hegyeshalom (1944. tél)
A Birodalmi Védőállás táborai
A Birodalmi Védőállás evakuálása (1945. tavasz)
A Mauthasuen – Günskirchen halálmenet útvonala (1945. április)