Keresés
Rólunk
Fejezetek
Lexikon
Függelék
Térképek
Nyilas korszak

1944. október 15-én Szálasi Ferenc és a Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom puccsal került hatalomra Magyarországon. A hatalomváltással elszabadult féktelen terror a zsidó munkaszolgálatosokat, menekülteket, az internálótáborok foglyait és a budapesti zsidókat egyaránt sújtotta. A nyilas kormány már működése elején átszervezte a munkaszolgálat intézményét. A sorozandók korhatárának megváltoztatásával a tizenhat és hatvan év közötti férfiakat, és a tizenhat és negyven év közötti nők tömegeit is munkaszolgálatra rendelték. A szülők tömeges elhurcolása miatt kiskorú gyerekek ezrei maradtak árván a fővárosban.

A Szálasi-korszakhoz kötődik a Budapest és Hegyeshalom közötti halálmenet, amely ellen a semleges követségek diplomatái tiltakoztak. Még a németek is túlzottnak tartották a halálmenet nyilas kísérőinek brutalitását.
A nyilas puccs előtt és a Szálasi-kormány első napjaiban SS-egységek és nyilasok gyilkolták a munkaszolgálatosokat. A nyilas korszakban a budapesti Duna-parton, a csillagos házakban, a nemzetközi gettóban (a semleges követségek védett házai a Szent István park környékén) és a pesti nagygettóban (a Dohány, a Rumbach és a Kazinczy utcai zsinagóga környékén) a fővárosban megmaradt zsidók és munkaszolgálatra kivezényelt társaik ezrei pusztultak el a nyilasok golyóitól.

A munkaszolgálatosok ellen elkövetett tömeggyilkosságok a nyilas korszak egészét jellemezték. A fővárosban, vidéken, a határ menti munkatáborokban kegyetlenül végrehajtott vérengzésekről tudunk, bár az ország területén elkövetett gyilkosságok teljes feltárására, a fennmaradt források alapos feldolgozására mindeddig nem került sor. A háborút követő népbírósági peranyagokból a kutatás még jó néhány tömeggyilkosságot rekonstruálhat.

A vidékiek deportálása után már csak Budapesten voltak munkaszolgálatra besorozható zsidók. Közülük sokan megszerezték semleges országok, elsősorban Svédország és Svájc védlevelét, a kikeresztelkedett vagy keresztény iratokkal rendelkező zsidók pedig a Vatikán menlevelét. Ezekkel az iratokkal a munkaszolgálatosok védett századokba kerültek, a fővárosban és környékén hadiüzemekben dolgoztak, a bombázások után romeltakarítást végeztek vagy a Budapest környéki védőgyűrűt építették. fényképek fényképek

A honlapról
A honlap munkatársai
Bevezető
Keleti front
A szerbiai Bor
A nyilas korszak
A nyugati határ
Ki kicsoda
Fogalomtár
Bibliográfia
Néhány adat a munkaszolgálatról
S. D. munkaszolgálatos útja (1940-1945)
Dorosics
Sallai Elemér útja a keleti fronton (1942)
Munkaszolgálatosok szovjet hadifogságban
Tömegmészárlások (1944 vége – 1945 eleje)
Budapesti munkaszolgálatos körletek (1944-1945)
Sáncásás és hadiüzemi munka Budapest környékén (1944-1945)
Bor
A Borba vezényelt munkaszolgálatosok besorozó központjai
A bori táborok
Bor evakuálása
„Kölcsönzsidók” halálmenete: Budapest-Hegyeshalom (1944. tél)
A Birodalmi Védőállás táborai
A Birodalmi Védőállás evakuálása (1945. tavasz)
A Mauthasuen – Günskirchen halálmenet útvonala (1945. április)