Keresés
Rólunk
Fejezetek
Lexikon
Függelék
Térképek
1944

március 17. A Vörös Hadsereg átlépi a Dnyesztert és Besszarábiába ér.


március 18. Horthy kormányzó Hitlerrel tárgyal Klessheimben.


március 19. A német hadsereg megszállja Magyarországot.


március 22. Lemond a Kállay-kormány, Sztójay Döme alakít kormányt.


április 2. Az amerikai légierő először bombázza Budapestet.


április 10. A Vörös Hadsereg a Kárpátokhoz érkezik.


április 15. Megkezdődik a vidéki zsidók gettókba és gyűjtőtáborokba zárása.


április 28. A kistarcsai internálótáborból Auschwitzba indul az első magyarországi deportáló vonat.


május 15. Megkezdődik a vidéki zsidók tömeges deportálása Auschwitzba.


június 6. Az angol és amerikai csapatok normandiai partraszállása (D-day).


június 16. Megkezdődik a budapesti zsidók csillagos házakba költöztetése.


június 25. XII. Pius pápa Horthy Miklós kormányzónak küldött táviratban tiltakozik a magyarországi zsidók deportálása miatt.


június 30. V. Gusztáv Adolf svéd király Horthy Miklósnak küldött táviratban tiltakozik a magyarországi zsidók deportálása miatt.


július 6. Horthy Miklós leállítja a további deportálásokat.


július 9. Ferenczy László csendőralezredes összefoglaló jelentést készít a deportálásokról; május15-től július 9-ig száznegyvenhét vonattal

négyszázharmincnégyezer-háromszázötvenegy zsidót deportáltak Magyarországról.


július 19. Eichmann, Horthy határozata ellenére, ezernégyszázötven internáltat deportál Kistarcsáról Auschwitzba.


július 24. Sárvárról ezerötszáz internáltat deportálnak; Budapesten, a Vadász utca 29-ben, a svájci követség fennhatósága alatt megnyílik az Üvegház.


augusztus 23. Románia átáll a szövetségesek oldalára.


augusztus 29. Lemond a Sztójay-kormány, Lakatos Géza vezérezredes alakít kormányt.


szeptember 5. A harmadik magyar hadsereg sikertelen offenzívát indít Dél-Erdély elfoglalására.


szeptember 23. A Vörös Hadsereg eléri Magyarország határát.


október 15. Horthy sikertelen kiugrási kísérlete a háborúból; a nyilas pártvezér, Szálasi Ferenc, puccsal kerül hatalomra.


október 16. Német nyomásra Horthy hivatalosan is kinevezi Szálasi Ferencet miniszterelnöknek, ő maga pedig lemond a kormányzóságról. filmrészlet


november 6. Szálasi utasítására megindulnak a halálmenetek Budapestről a nyugati határ felé.


november 23. Hitler parancsára Budapestet nem adja fel a hadsereg; a háztól házig vívott harc a polgári lakosság körében is jelentős emberveszteséggel és a főváros pusztításával jár.


november 29. Megjelenik a pesti gettó felállításáról intézkedő belügyminisztériumi rendelet (8935/1944. BM rend.).


december 9. A Vörös Hadsereg nehéztüzérsége lőni kezdi Budapest északkeleti részét.


december 10. A magyar hatóságok lezárják a pesti gettót.


december 22. Debrecenben Dálnoki Miklós Béla vezérezredes elnökletével megalakul az Ideiglenes Nemzeti Kormány.


december 24. A Vörös Hadsereg ostromgyűrűje bezárul Budapest körül.

A honlapról
A honlap munkatársai
Bevezető
Keleti front
A szerbiai Bor
A nyilas korszak
A nyugati határ
Ki kicsoda
Fogalomtár
Bibliográfia
Néhány adat a munkaszolgálatról
S. D. munkaszolgálatos útja (1940-1945)
Dorosics
Sallai Elemér útja a keleti fronton (1942)
Munkaszolgálatosok szovjet hadifogságban
Tömegmészárlások (1944 vége – 1945 eleje)
Budapesti munkaszolgálatos körletek (1944-1945)
Sáncásás és hadiüzemi munka Budapest környékén (1944-1945)
Bor
A Borba vezényelt munkaszolgálatosok besorozó központjai
A bori táborok
Bor evakuálása
„Kölcsönzsidók” halálmenete: Budapest-Hegyeshalom (1944. tél)
A Birodalmi Védőállás táborai
A Birodalmi Védőállás evakuálása (1945. tavasz)
A Mauthasuen – Günskirchen halálmenet útvonala (1945. április)