Keresés
Rólunk
Fejezetek
Lexikon
Függelék
Térképek
1938

március 5. Darányi Kálmán miniszterelnök meghirdeti a győri programot.


március 13. Ausztria bekebelezése a Német Birodalomba (Anschluss).


május 13. Lemond a Darányi-kormány.


május 14. Imrédy Béla alakít kormányt.


május 29. Hatályba lép az első zsidótörvény (1938:XV. tc.).


szeptember 28-30. Müncheni konferencia Csehszlovákia feldarabolásáról; a Szudéta-vidék Németországhoz kerül.


november 2. Az első bécsi döntéssel a történelmi Felvidék és Kárpátalja egy része újra magyar fennhatóság alá kerül.


november 26. Magyarországon engedélyezik a Volksbund működését.

A honlapról
A honlap munkatársai
Bevezető
Keleti front
A szerbiai Bor
A nyilas korszak
A nyugati határ
Ki kicsoda
Fogalomtár
Bibliográfia
Néhány adat a munkaszolgálatról
S. D. munkaszolgálatos útja (1940-1945)
Dorosics
Sallai Elemér útja a keleti fronton (1942)
Munkaszolgálatosok szovjet hadifogságban
Tömegmészárlások (1944 vége – 1945 eleje)
Budapesti munkaszolgálatos körletek (1944-1945)
Sáncásás és hadiüzemi munka Budapest környékén (1944-1945)
Bor
A Borba vezényelt munkaszolgálatosok besorozó központjai
A bori táborok
Bor evakuálása
„Kölcsönzsidók” halálmenete: Budapest-Hegyeshalom (1944. tél)
A Birodalmi Védőállás táborai
A Birodalmi Védőállás evakuálása (1945. tavasz)
A Mauthasuen – Günskirchen halálmenet útvonala (1945. április)