דף הבית אודות מוזיאון מאגר מידע הדרכהסיורים אירועים צור קשר
תולדות רמת-גן
סרגל הזמן
ראשי העיר
אישים ומייסדים
אתרים ומוסדות
גנים ציבוריים
יקירי העיר
מאמרים בעיתוננו
שכונות ורחובות
שמירה וביטחון
תיעוד בעל-פה
תעשייה ומסחר
תרבות ואמנות
ראשי > מרכז מידע תיעוד בעל-פה
תיעוד בעל-פה

על מנת להבטיח רישום היסטוריוגרפי של עדויות העלולות להיעלם מידיעת החוקרים עם התמעטות ותיקי רמת-גן, ננקטה יוזמה ברוכה של תיעוד ראשוני העיר ע"י צוות ההקמה של מוזיאון בית קריניצי בשנות השמונים.

תיעוד בעל-פה מסייע ללימוד ההיסטוריה "מלמטה למעלה", היינו מן האדם הפשוט ועד לקובעי המדיניות.

המידע הנמסר על ידי המרואיינים מאפשר לנו הצצה נדירה לאווירה ולתנאי החיים של אותה תקופה, שבה ניתן לראות את מקומו של היחיד בסיפור הכולל של תולדות המקום.

יש לזכור שעל מנת לבסס את המידע שבעדויות אלה, יש צורך לתמוך בו על ידי הצלבתו עם מקורות נוספים.

בארכיון נמצא תיעוד מוקלט ומתומלל של אישים שונים מתושבי רמת-גן או בעלי תפקידים ציבוריים.

גם בימים אלה אנו שוקדים על המשך מפעל התיעוד בעל-פה.

רשימת המרואיינים