דף הבית אודות מוזיאון מאגר מידע הדרכהסיורים אירועים צור קשר
תולדות רמת-גן
סרגל הזמן
ראשי העיר
אישים ומייסדים
אתרים ומוסדות
גנים ציבוריים
יקירי העיר
מאמרים בעיתוננו
שכונות ורחובות
שמירה וביטחון
תיעוד בעל-פה
תעשייה ומסחר
תרבות ואמנות
ראשי > מרכז מידע שמירה וביטחון
שמירה וביטחון
מיום היווסדה של רמת-גן נקשר גורלה בגורל היישוב היהודי בארץ ישראל והמדינה שבדרך, עד להקמת המדינה וההגנה עליה.

השמירה בתחילתה נועדה למנוע פעילות גנבים ושודדים מקרב הערבים והבדואים בסביבה. לימים התפתחה פעילות ענפה של ארגוני המחתרת השונים עד שהבריטים כינו את רמת-גן "אינקובטור של הטרור". תפקיד חשוב מילאה רמת-גן במלחמת העצמאות, עם העברת המטכ"ל אליה, לגבעת גן אברהם. במקום זה אף הוכרז על הקמת צה"ל. בשוליים הצפוניים והדרומיים של העיר נערכו קרבות ורבים מבני רמת-גן לחמו בכוחות הביטחון.

מאות מבני רמת-גן נפלו בפעילות המחתרות ובמלחמות השונות. הם מונצחים הן בבית יד לבנים והן באנדרטאות שונות ברחבי העיר.

הגדיל לעשות ראש העירייה צבי בר כאשר הקים אנדרטה משותפת לשלוש המחתרות כמסר לקירוב הלבבות בין פלגים שונים בחברה הישראלית.

רמת-גן מאמצת את חטיבת הצנחנים זה שנים רבות ואף הקימה למענם את בית הצנחן על מנת לסייע לחיילים בודדים וגם לספק להם פעילויות תרבות.

חבורת גפירים, שנת 1936


צנחנים ברמת-גן
רשימת האתרים
אימוץ הצנחנים
בית הצנחן
כיכר העצמאות
מחנה המטכ"ל ברמת-גן
מחנה מקלף
משטרת רמת-גן
אתרי הנצחה וזיכרון