דף הבית אודות מוזיאון מאגר מידע הדרכהסיורים אירועים צור קשר
תולדות רמת-גן
סרגל הזמן
ראשי העיר
אישים ומייסדים
אתרים ומוסדות
גנים ציבוריים
יקירי העיר
מאמרים בעיתוננו
שכונות ורחובות
שמירה וביטחון
תיעוד בעל-פה
תעשייה ומסחר
תרבות ואמנות
ראשי > מרכז מידע תעשייה ומסחר
תעשייה ומסחר

בתקנות "מושב עיר גנים" משנת 1914 נכתב בסעיף י"ב:

"אין רשות לאיש מן התושבים לפתוח חנות או בית מלון או בית חרושת בלי הסכמת הועד.

כל חרושת שיכולה לגרום נזק לציבור ע"י קלקול האויר וכו' אסורה בכלל במושב".


כאשר פחת העיסוק בחקלאות ברמת-גן החלו המסחר והתעשייה לפעול במלוא התנופה. בתחילה היו כמה מפעלים קטנים, אך משנת 1933 ואילך התרחבה התעשייה מדי שנה. תחילה קם פלאלום למוצרי אלומיניום, בעקבותיו עלית, צ.ד., קשת ועסיס. בשנות הארבעים והחמישים פעלו ברמת-גן מאות מפעלי תעשייה, ביניהם מהגדולים בארץ.

מפעלים אלה החלו להיסגר כשגדלה רמת-גן והם מצאו עצמם בתוך אזורי מגורים.

אזור הבורסה דהיום מכיל תעשיה עתירת ידע שאינה גורמת ל"קלקול האוויר", כך שהמסר שהוצג בתקנות עיר גנים משנת 1914 לא נשכח.

התעשייה בראי הפרסומותמפעל עסיס

מכולת של פעם

רשימת המפעלים
בורסת היהלומים
מפעל עלית
מפעל עסיס
מפעל פלאלום
מפעלים שונים ברמת-גן