דף הבית אודות מוזיאון מאגר מידע הדרכהסיורים אירועים צור קשר
תולדות רמת-גן
סרגל הזמן
ראשי העיר
אישים ומייסדים
אתרים ומוסדות
גנים ציבוריים
יקירי העיר
מאמרים בעיתוננו
שכונות ורחובות
שמירה וביטחון
תיעוד בעל-פה
תעשייה ומסחר
תרבות ואמנות
ראשי > מרכז מידע אישים ומייסדים
אישים

אנשים רבים היו אחראים להקמתה, בניינה וצמיחתה של רמת-גן החל מהוגה רעיון הישוב "עיר גנים" ד"ר יהודה לייב מטמון-כהן, דרך המתיישבים הראשונים, החקלאים, המורים, התעשיינים וכמובן ראשי העירייה, פרנסיה, חברי המועצות המקומיות ומועצות העירייה בכל התקופות. קצרה היריעה מלהכיל את כל אלה שעסקו במלאכה. בחרנו אחדים ויתווספו אחרים בהמשך.